Convocatoria de la sesión constitutiva del Parlament de Catalunya